มอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรและผลไม้สด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Take Me Tour โดยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ร่วมมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรและผลไม้สด เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองผู้ป่วยเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต