มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ตราอิมพีเรียล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ตรา อิมพีเรียล มูลค่า 90,900 บาท เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต