มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้


อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

คุณชัยวัฒน์ เพชรพรประภาส มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 5 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่บนเสื้อผ้า โดยมีนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest