มอบที่นอนและเครื่องนอนสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นำโดย คุณทีปกร โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท โลตัส เบดดิ้ง กรุ๊ป ศ.นพ. อุดม ศชินทร ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมมอบที่นอนและเครื่องนอน เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 150 ชุด โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย และ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564