มอบทองม้วนสุธีรา

ผู้แทนจาก บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด ส่งมอบทองม้วนสุธีรา จำนวน 1,200 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest