มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC

โครงการ “หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ” โดยกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต