มอบชุด PPE

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ และอ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต