มอบชุด PPE

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) กิจกรรมหนึ่งของ นธป. รุ่นที่ 8 ในการสนับสนุนการแพทย์และการพยาบาล โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลรัฐธรรมนูญ

Pin It on Pinterest