มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) มูลนิธิชัยพัฒนา โดย คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา มอบ ชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากาก KN95 จำนวน 30 ชิ้น LEG Cover จำนวน 300 คู่ และ หมวกผ้าสปันบอนด์ จำนวน 300 ใบ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต