มอบชุด PPE และอาหารกล่อง

ไก่ทอดเจ้กี (โปโล) มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และอาหารจำนวน 50 กล่อง ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต