มอบชุด PPE และสเปรย์แอลกอฮอล์

คุณชนัดดา พิทยศิริ คุณพชร – คุณพิมพิศา จิราธิวัฒน์ และคุณพงศกร พงษ์ศักดิ์ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด และบริษัทฉายสว่างวงศ์ จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 120 ชุด และสเปรย์แอลกอฮอล์ Good Hands by sabayaa จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต