มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โครงการ Less plastic โดยนายศุภภกฤต เกียรติประเสริฐ ประธานกรรมการนักศึกษาฯ และคณะ มอบชุด PPE  จำนวน 50 ชุด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านนวัตกรรมเเละวิจัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา