บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด มอบชุด PPE

กลุ่มผู้บริหารและพนักงานบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด มอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จำนวน 1,000 ชุด และ มอบเงินบริจาค จำนวน 556,100 บาท เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวสอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านสนับสนุนบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ