บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดมอบชุด PAPR

บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์ และกัลยาณมิตร มอบชุด PAPR ( Powwered Air Purifying Respirator ) รุ่น W07D2H1 จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564