มอบชุดป้องกัน Coverall และหน้ากาก Face Shield

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) และคณะผู้บริหาร มอบชุดป้องกันโรค Coverall ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 1,000 ชุด และ หน้ากาก Face Shield จำนวน 9,576 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และรศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ฝ่ายอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต