มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all

ครอบครัวชินวัตร มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all จำนวน 200 ชุด และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านอาชีวอนามัย และผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า (111)