มอบคอมพิวเตอร์ และiPad

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง และ iPad จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 466,000 บาท เพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต