มอบข้าวข้าวฉัตรไลท์

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มอบข้าวข้าวฉัตรไลท์ ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 300 ถุง มูลค่า 84,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้าน COVID-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ และ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต