มอบกาแฟ และกล่องอะคริลิค

Zeroco Coffee โดย นางสาวนพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์ และนางนิรมล โตจิรกุล มอบกาแฟ 100 กล่อง และกล่องอะคริลิค สำหรับทำหัตถการ จำนวน 6 กล่อง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต