มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เมดิโซลูชั่น จำกัด มอบชุดตรวจโควิด-19 ยี่ห้อ Testsealabs ซึ่งได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 150,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ

โดยบริษัท เมดิโซลูชั่น จำกัด ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ มีโครงการมอบชุดตรวจโควิด-19 ยี่ห้อ Testsealabs ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกเบื้องต้นสำหรับประชาชนและกลุ่มเสี่ยง พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายบริจาคจำนวน 10,000 ชิ้น มูลค่ารวม 3,000,000 บาท เพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการคัดกรองเชิงรุกของภาครัฐและช่วยเหลือสังคมต่อไป