ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์

ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ (Microtia) ภาวะใบหูเล็กแต่กำเนิดเป็นความผิดปกติบนใบหน้าชนิดหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า สามารถพบได้ในเด็กแรกเกิดประมาณ 1 ใน 5,000 ราย พบในคนเอเชียมากกว่าคนขาว และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 2-3 ต่อ 1 ราย แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มาก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว หรือหากพบผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยให้ต่อสู้กับโรคนี้ได้อย่างถูกต้อง

สาเหตุ

ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ เป็นความผิดปกติของการสร้างใบหูขณะเป็นลูกอ่อนในครรภ์มารดา นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยที่เชื่อว่า ภาวะนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบหลายปัจจัย (multifactorial inheritance) และมีโอกาสเสี่ยงกลับเป็นซ้ำในครอบครัวประมาณ ร้อยละ 5 อีกด้วย

อาการของโรค

ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ มองเห็นเป็นต่ิงเนื้อ ไม่เป็นรูปร่างใบหูอย่างปกติ ผู้ป่วยเหล่านี้ยังอาจเป็นโรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด มีหูชั้นกลางผิดปกติ มีลักษณะใบหูได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ไม่มีใบหูเลย ใบหูขาดหายไปเป็นบางส่วน จนถึงใบหูขนาดเล็กกว่าปกติ และมีขากรรไกรล่างเติบโตน้อยกว่าปกติร่วมด้วย จึงควรได้รับการตรวจโดยทีมสหสาขา

วิธีการรักษา

การสร้างใบหูใหม่ให้แก่ผู้ป่วยสามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ได้แก่

 1. ทำใบหูใหม่ด้วยกระดูกอ่อนของผู้ป่วยเอง

เป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าการสร้างใบหูใหม่ด้วยกระดูกอ่อนเป็นวิธีมาตรฐานที่ได้ผลดีที่สุด แต่ก็มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนซี่โครงหลายซี่และต้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้งกว่าจะได้ใบหูที่ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติ การผ่าตัดต้องรอให้ใบหูข้างปกติเจริญเติบโตจนเต็มที่ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ และมีปริมาณกระดูกอ่อนซี่โครงเพียงพอที่จะใช้สร้างใบหูใหม่ โดยทั่วไปจะเป็นช่วงอายุประมาณ 10 ปีขึ้นไป ใบหูที่ได้จากวิธีการนี้ดูแลรักษาง่ายที่สุดในระยะยาวแต่จะเหมือนหูปกติหรือไม่ขึ้นกับฝีมือศัลยแพทย์

 1. ใช้ใบหูเทียม

เป็นวิธีที่ซับซ้อนน้อยกว่า แต่มีโอกาสได้ใบหูใหม่ที่เหมือนจริงมาก อุปกรณ์ที่ใช้ฝังเพื่อยึดใบหูเทียมก็มีราคาแพง มีการต้องดูแลสม่ำเสมอ  ต้องเปลี่ยนใบหูเทียมทุกๆ 2-3 ปี เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ใช้ทำใบหูเทียม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการทำใบหูใหม่ด้วยกระดูกอ่อนในระยะยาว

สามารถติดต่อขอรับการรักษาและคำปรึกษาได้ที่

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อาคาร สก ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 0-2256-4330
www.craniofacial.or.th
Line : @Thaicraniofacial

ข่าวแบ่งตามเดือน

 • มกราคม 2021 (5)
 • ธันวาคม 2020 (37)
 • พฤศจิกายน 2020 (10)
 • ตุลาคม 2020 (24)
 • กันยายน 2020 (21)
 • สิงหาคม 2020 (24)
 • กรกฎาคม 2020 (29)
 • มิถุนายน 2020 (38)
 • พฤษภาคม 2020 (87)
 • เมษายน 2020 (188)
 • มีนาคม 2020 (70)
 • กุมภาพันธ์ 2020 (14)
 • มกราคม 2020 (25)
 • ธันวาคม 2019 (32)
 • พฤศจิกายน 2019 (17)
 • ตุลาคม 2019 (24)
 • กันยายน 2019 (12)
 • สิงหาคม 2019 (24)
 • กรกฎาคม 2019 (16)
 • มิถุนายน 2019 (32)
 • พฤษภาคม 2019 (22)
 • เมษายน 2019 (16)
 • มีนาคม 2019 (22)
 • กุมภาพันธ์ 2019 (9)
 • มกราคม 2019 (18)
 • ธันวาคม 2018 (26)
 • พฤศจิกายน 2018 (9)
 • ตุลาคม 2018 (21)
 • กันยายน 2018 (22)
 • สิงหาคม 2018 (23)
 • กรกฎาคม 2018 (18)
 • มิถุนายน 2018 (19)
 • พฤษภาคม 2018 (21)
 • เมษายน 2018 (13)
 • มีนาคม 2018 (19)
 • กุมภาพันธ์ 2018 (13)
 • มกราคม 2018 (6)
 • ธันวาคม 2017 (47)
 • พฤศจิกายน 2017 (20)
 • ตุลาคม 2017 (5)
 • กันยายน 2017 (1)
 • สิงหาคม 2017 (1)
 • กรกฎาคม 2017 (1)
 • พฤษภาคม 2017 (1)
 • ตุลาคม 2016 (1)
 • มิถุนายน 2016 (1)
 • เมษายน 2016 (1)
 • Pin It on Pinterest