พิธีเปิดการอบรม “โครงการวางระบบพัฒนาผู้นำ Leadership Development System Design”

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการวางระบบพัฒนาผู้นำ Leadership Development System Design เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเป็นระบบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Pin It on Pinterest