พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี พว.เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 11 คน

โดยกิจกรรมดังกล่าวมี รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ หัวหน้าสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ อาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้ารวมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา