พิธีมอบรางวัลโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบรางวัล Evidence Based Practice Project Presentation โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒาคุณภาพ และผู้บริหารทางการพยาบาลร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์