พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

และวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และ คณาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2567 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับขวัญพยาบาลจบใหม่ให้เกิดความอบอุ่น และผูกพันกับองค์กร รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่กับฝ่ายการพยาบาลฯ สืบต่อไป ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย