พิธีบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานในพิธีบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ โถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย