พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด มอบชุด PPE

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 นายณัชชัย ถาวรธวัช มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ในนามของพระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต และอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต