พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หมวกป้องกันใบหน้า

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหมวกป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) โดยมีคณะแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เข้ารับพระราชทาน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เข้าร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต