พระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto) และระบบ Tele presence

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto) และระบบ Tele presence จำนวน 1 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้จากระยะไกล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซื่งคุณสมบัติที่ดีของหุ่นยนต์ปิ่นโต คือ สามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกล ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และมีขนาดค่อนข้างเล็ก ทำให้สามารถเคลื่อนที่รอบตัวผู้ป่วยบนเตียงได้ ผู้ใช้ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ไม่สะสมให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ การติดตั้งง่าย สามารถใช้งานได้ทันที

ในการนี้มี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้ารับพระราชทาน พร้อมทั้ง ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย