ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังและศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย พระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ให้กับเด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเด็กจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อให้เด็กๆได้รับความสุขสนุกสนาน และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต หัวหน้าโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ ณ ห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ชั้น 12 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา