ข้าวตราฉัตร มอบเครื่องดื่มวิตามินซี

คุณพเยาว์ ทับพุ่ม ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสื่อสารองค์กรข้าวตราฉัตร มอบเครื่องดื่มวิตามินซี จำนวน 8,310ขวด และเครื่องดื่ม BK วิตามินซ่า จำนวน 8,328 กระป๋อง เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านนวัตกรรมเเละวิจัย เเละนายสัญญา นักทำนา หัวหน้างานสารบรรณเเละกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนผู้รับมอบ