ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่
-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ จำนวน 20 เครื่อง
-เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง
-หน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น
-ชุด PPE จำนวน 500 ชุด
-หน้ากาก Face Shield จำนวน 500 ชิ้น
รวมมูลค่า 700,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต