ผู้อำนวยการ เข้าแนะนำตัวและรับโอวาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าแนะนำตัวและรับโอวาทจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 9