ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน

คุณนันทิวัฒน์ สามารถ พร้อมด้วย คุณมกรา อนะมาน และคุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ รวมถึงเพื่อน พี่ น้อง ชาวจุฬา ร่วมบริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต