ผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องวัดสัญญาณชีพ

คุณกฤษดา คุณจนิษฐา ธีรวรชัย และคุณวลัยศรี อัจฉริยศรีพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว มอบเครื่อง Monitor วัดสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ นางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ และรศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต