ผู้มีจิตศรัทธามอบหน้ากากอนามัย N95

คุณฐิติ คุณพิเชษฐ คุณกัญญา บุญยไวโรจน์ และคุณกฤตยา พงษ์เพ็ชร มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ และนางสาวอรทัย ธนาวินิจเจริญ ผู้ตรวจการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกสิรินธร