ผู้ประกาศข่าวรายการเช้านี้ประเทศไทย ช่อง 5 มอบเงินบริจาค

พันโทหญิงชลรัศมี งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวรายการเช้านี้ประเทศไทย ช่อง 5 ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และนางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต