ปิดโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่มโออิชิ นางมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายผลิตโชค อายนบุตร (เป๊ค) พรีเซ็นเตอร์ โออิชิ โกลด์ เกียวคุระ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมถ่ายภาพ ปิดโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้วิกฤติ โควิด 19 พร้อมมอบเคื่องดื่มโออิชิ โกลด์ และบัตรรับประทานอาหารในเครือโออิชิ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest