ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมปิดโครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวปิดงาน และมอบร่างวัลแก่ผู้ที่เดินครบ 1 ล้านก้าว ก่อน จำนวน 20 คนแรก และ มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่เดินสะสมจำนวนก้าวได้สูงสุด 5 อันดับแรก ณ โถงอาคาร รัตนวิทยาพัฒน์ ซึ่งโครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 28 เม.ย. 2565 ระยะเวลา 100 วัน ที่ผ่านมา มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 402 คน