ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง จากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร