ปธพ.9 ปันน้ำใจ สู่ภัยโควิด

” ปธพ.9 ปันน้ำใจ สู่ภัยโควิด ” คณะนักศึกษาสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปธพ.9 ) มอบตู้เย็น 7 คิวจำนวน 20 เครื่อง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย และ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564