ปธพ.6 (กลุ่มกฤษณา) บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) นำโดย คุณไพจิตร รัตนานนท์ คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช คุณอโนทัย ทรงไท คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ดร.สมฤดี ศรีจรรยา คุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส และกลุ่มกฤษณา ปธพ.6 (นำโดย พล.ต.นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล) ร่วมกันบริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง (Patient Controlled Analgesia : PCA ) จำนวน 10 เครื่อง โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ, ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร, รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร หัวหน้าหน่วยเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาทินทัต