บ้านดุสิตธานีมอบอาหารกล่อง

คุณบุญญานุช อมรพงศ์พิสุทธิ์ ให้ผู้แทนจากบ้านดุสิตธานี (Dusit Thani) นำอาหารกล่องจำนวน 100 ชุด มามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ