บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตร แก่สำนักงานและบุคลากรสภากาชาดไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้ กับบุคลากรและหน่วยงานของ สภากาชาดไทยที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19” ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โครงการบุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิตฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้บุคลากร และหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม