บริษัท SKS Building Maintenance Co., Ltd. มอบเครื่องพ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อ

บริษัท SKS Building Maintenance Co., Ltd. มอบเครื่องพ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อ STERAMIST Products (H202 based Mist and Fog) EPA-List N ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์