บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณไพศาล ไพศาลศรีศิลป์ ประธาน บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด และคุณจรรยง ไพศาลศรีศิลป์ รองบริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 เพื่อสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และอ.ดร.นพ.วศิน พุทธารี ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต