บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณแพทริค หอรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สามย่านมิตรทาวน์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ในปีพ.ศ. 2564) .โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ นางสุมิตตา จิระประกอบชัย ผู้ตรวจการพยาบาล น.ส.เพ็ญจันทร์ แจ่มใส หัวหน้าหอผู้ป่วย และ น.ส.ชัญญานุช ยังวิลัย หัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์