บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบของบริจาค

ไทยเบฟมอบเครื่องดื่มช้าง และโออิชิ โกลด์ ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต