บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณปสันธนีย์ อินทร์เพ็ญ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายสัญญา นักทำนา หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ