บริษัท ไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย คุณสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมมูลค่า 1,050,000 บาท อาทิ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 220 ชุด, หน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้น, โทรศัพท์มือถือ Sumsung MO2 จำนวน 35 เครื่อง, น้ำดื่ม จำนวน 480 ขวด, ชุดจานและถาดอาหารแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 18 ลัง โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ